Contractació
Contractació - Metrònom
Eva Valenciano: +34 664 547 886

 eva.metronom@gmail.com


                  - MANAGEMENT CATALUNYA -
                           SISCO - 630.327.638
                                SUSANA - 
696.371.120
                               management@auva.cat(Dossier, Riders, Fotos, Cartells Estàndards...) - Descarrega-t'ho!!

PRESKKIT "Bandautòrium"
PRESKKIT "Co(i)nspiracions"
PRESKKIT "Malgrat la pluja"
PRESKKIT "A l'ombra de l'obscuritat"
PRESKKIT "En les nostres mans"