divendres, 5 de juliol de 2013

"UTOPIES PROPERES". Un canvi cap a la humanitat!


La morfologia de l'ésser humà no es sols qüestió genètica. Podríem estar matant-nos quotidianament i no ho fem. No tenim perquè estimar i és voluntat nostra el fer-ho. El que vull dir, és que l'EDUCACIÓ és tan important en el futur del nostre comportament! Si l'educació política que és la que guia la senda, la que marca les pautes de les nostres pràctiques ens educara a ser honestos, honrats, a cuidar el medi ambient, a treballar per mitjà d'una economia del bé comú amb el temps s'aconseguiria el foment d'una pràctica oposada a l'actual on la corrupció, l'engany, la competitivitat deslleial, l'ofegament dels mercats absorbeixen un ritme equitatiu i positiu en el futur de les persones. Tot és qüestió d'enfocar les pràctiques per altres vies reals, justes, humanes. Amb la condició i enfocament d'altra manera de pensar i d'actuar, les coses, la vida...prenen altre sentit. Ningú és lliure, ningú és ric mentre els nostres germans continuen en la pobresa (inspirat i seguir per la filosofia de CHRISTIAN FELBER). 


No roda el món en altre ritme i brilla en altre color? Mira per què apostem...